ติดต่อเรา

- สถานที่ติดต่อ:
บริษัท สมาร์ทไอที จำกัด
16/150 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร & แฟกซ์. 025416690 (แฟกซ์ขอสัญญาณก่อนส่ง) มือถือ. 0922655159

(0818226512 ยกเลิกเบอร์เมื่อ 26/6/56, 0933247296 ยกเลิกเบอร์เมื่อ 20/7/56,

025416698 ยกเลิกเบอร์เมื่อ 17/3/58, 029300274 ยกเลิกเบอร์เมื่อ 27/10/59)

 

Email:  withits@gmail.com

 

Line ID:  withits  (T.0922655159)


- สถานที่ตามใบจดทะเบียนบริษัท (เป็นที่อยู่ที่ใช้ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย):
บริษัท สมาร์ทไอที จำกัด
16/150 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105542043291 (สำนักงานใหญ่)

GPS: N 13.823661 E 100.578417 (หรือ ค้นหาใน Goolgle Map โดยพิมพ์ “บริษัท สมาร์ทไอที จำกัด”)
GPS: 13.82367, 100.57836
GPS Garmin: N13 49.414 E100 34.704